I den bästa av världar…

I den bästa av världar skulle vi:

alla vara friska och få må bra

alla försöka vara bättre vänner

alla få vara den man är

alla vara rädda om vår natur och värna om levande vatten, strömmande vatten med fungerande ekosystem

alla få leva i ett uns av kärlek – en trygg, äkta kärlek med ömsesidig respekt och tillit

Annonser

Det näs sista inlägget jag gjorde handlade om vattenkraft och det ligger mig fortfarande varmt om hjärtat men jag är inte lika aktiv längre i frågan.

Sedan september 2015 har livet förändrats en del…

Mycket bra har hänt och jag känner att jag landat i livet.

En känsla jag inte haft på flera år!

Den 1 april 2017 gifte vi oss, min kärlek och jag och vi hade en fantastisk dag med mycket god mat och dryck och trevligt sällskap och en och annan svängom.

Vi har precis kommit hem från Skottland. En resa som fick representera födelsedagspresent till min man och bröllopsresa i ett. Att det dessutom var en whiskyprovningsresa gjorde inte saken sämre och som ni förstår så kommer jag att försöka dela med mig av det äventyret…

Samlade länkar i ämnet Långforsen

Långforsen berör.

Det är många som skrivit under brevet och skickat till berörda politiker i Östersund – men vi  kan bli fler!

Här är några samlade länkar:

Det ursprungliga brevet – ”huvudpersonen i kampanjen”:
Hjälp oss befria Långforsen!
Kampanj för rivning i Långforsen – klipp från SVT
Beslutet om Långforsen följs inte

556 mejl om Långforsen till AnnSofie Andersson (S)
Markoolio stödjer kampen för Långforsen
Nya kampanjen: Tusentals mejl till AnnSofie om Långforsen
Kommunfullmäktige i Östersund vill inte informeras om Långfors
Lite bakgrundshistoria…
Jag har säkert missat någon, hör gärna av Dig om det är så.

Ett brev om Långforsen

Hjälp till!
Det är inte rätt att det ligger ett småskaligt kraftverk i en sträcka som är skyddad mot vattenkraft!
Det ska bort!
Gå in på länken och hjälp till att skicka brevet till Östersunds kommunalråd, hennes kollegor i Krokom och Åre kommuner, som äger små delar av Jämtkraft.

Snabbfakta

  • Långfors kraftverk byggdes 1918.
  • Långfors är ett småskaligt kraftverk som inte kan användas till att reglera elnätet, eller för att kompensera när vindkraftens produktion går upp och ned.
  • Det har mer eller mindre stått helt still från ungefär 2005, på grund av eftersatt underhåll med stora hål i dammen.
  • När det var i drift producerade det ungefär 2 GWh per år, vilket motsvarar 1/3-dels vindkraftverk av modern typ.
  • Det krävs 2000 kraftverk av Långans storlek för att ersätta ett enda kärnkraftsblock som OKG 1.
  • Långfors energiproduktion motsvarar 1/ 75 000-del av Sveriges totala elproduktion.
  • Långan är en skyddad sträcka i Miljöbalken, vilket innebär att det inte får byggas några vattenkraftverk där.
  • Trots det finns det undantag, t.ex. om en nybyggnation inte medför mer än ”obetydlig miljöpåverkan”. Att Kammarkollegiet, Älvräddarna och Sportfiskarna överklagar beror på att vi anser att mark- och miljööverdomstolen gjort en felaktig bedömning i det fallet.
Tack från oss för att du ställer upp för Långforsen!”

Hjälp oss befria Långforsen!

Källa; Fiskejournalen

Åltaxi, snart ett minne blott – eller?!?

Att ålen är starkt utrotningshotad – det vet vi.

Att vattenkraften har en stor skuld i det hela – det vet vi också.

I morse på Nyheterna på Tv4, så köm följande inslag upp i slutet av nyehterna – startar 3.45 in.

https://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3199390&utm_medium=sharing&utm_source=permalink&utm_campaign=tv4play.se

Vet inte om man ska skratta eller gråta, se det positivt eller negativt…
Jag har lyssnat på inlägget typ förton gånger nu och är en aningens kluven…
Känns lite…hur ska jag uttrycka mej…spooky, spel för gallerian
(hoppas jag har fel) från de större kraftbolagen…
Men HaV är ju med ( se det positiva)…

Det är väl fantastiskt bra att det satsas pengar till att lösa eländet – men genom sk ”forskning”…
De större kraftbolagen har förmodligen hört talas om ”omlöp”, ”fiskvägar” osv…

Och å andra sidan så skulle det ju inte uppstått om det erbjudits det levande livet i våra strömmande vatten möjlighet att vandra både uppströms och nedströms från allra första början.

Nu är det ju dock inte så, det vet vi ju alla…

Det ska bli intressant att följa projektet under dess treåriga period.
Jag hoppas att det kommer en lösning som ALLA större kraftbolagen kan ta del av.
Önskar dock att representanten från HaV inte sagt ”leda förbi ål och även KANSKE andra arter”…
Vadå kanske?!?

Långfors kraftverk – en lååång historia

Har tidigare skrivit om Långforsen…

Nu är det högaktuellt igen.

Tillstånd är givet för kraftverket.

Älvräddarna har överklagat och önskar ett prövningstillstånd.

Det gäller bl a återkallselse av tillstånd och tillstånd för Långfors kraftverk som ligger i en lagskyddad sträcka men återkallelsen om tillstånd avlsogs av MMÖ=Miljööverdomstolen och kraftverket fick i en annan dom tillstånd.

I överklagan står att läsa:
”Skyddet av våra älvar och bevarandevärda älv- och åsträckor uppkom efter en mer än 30 år lång strid om utbyggnad av vattenkraft i Sverige. Fyra av våra outbyggda älvar har därtill nationalälvsstatus, men det formella skyddet är detsamma som Nedre Långan har, uttryckt i 4 kap. 6 § MB.”

”Älvräddarna menar att det finns behov av prejudicerande dom vad gäller tolkningen av 24 kap. 3 § MB och dess tillämpning. Det överklagade återkallelsemålet är det första sedan miljöbalken trädde i kraft, åtminstone när det gäller verksamheter under 11 kap. MB, vilket i sig gör att det behövs en vägledande prövning i högsta instans.”

Att vattenkraften varit den enda industri som inte stått under Miljöbalken är märkligt.

Vattenlagen som stiftades 1918 har passerat sitt bäst före datum.

Den småskaliga vattenkraften gör ingen som helst nytta och vi ska komma ihåg att vi bara har en natur och den ska även finnas för våra barn, barnbarn och deras efterlevande.

Det är ny tid, dags för ny prövning och att följa lagen, att se till att allt levande, såsom mikroorganismer, fisk osv kan leva och vandra både uppströms och nedströms, att ekosystemen i våra strömmande vatten blir fullt fungerande och vårt levande landskap får fortsätta leva.

Vi måste ställa upp i vått och torrt för vår natur.

It´s Payback time!